Település címere

cimerA címerpajzs alakválasztásánál a több évszázados múltat jelző, középkorra visszavezethető címeralak kapott hangsúlyt, jelezve ezzel a község több, mint 700 éves múltját.

A választott elemek “beszélővé” teszik a címert:

– a sisakdíszítés – a volt tulajdonos – a gróf Károlyi család címerének részlete

– a holló a község nevére utal: a Hollóháza elnevezés az alsó falurészhez – “Hutta” – tartozó “Hollóház-puszta” és a felső falurész – “Hollóház” – nevekből ered.

– A három hegy képe jelzi, hogy a község völgyben fekszik, és a hegyek adják Hollóháza földrajzi képének jellegzetességét.

– Az ökrösszekér motívum Hollóháza község 1840-ből származó viaszpecsétjének stilizált címerrajza: a fakitermelésre mint gazdasági tevékenységre utal.

– A sarló jelzi, hogy a Hegyközben a mezőgazdasági munkánál kasza helyett sarlót használtak.

– A porcelánváza az itt folyó ipari tevékenységre emlékeztet, jelzi, hogy Hollóháza község története elválaszthatatlan a porcelántól.

Az alkalmazott színek jelentései:

– zöld: erdő, természeti környezet;

– fehér és ezüst: porcelánszín;

– piros: az életerő, a község életképességére való utalás;

– arany: a fény, a fényes jövőbe vetett hit.

hirek 651 7

Hollóháza Község Önkormányzata

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ KIALAKÍTÁSA HOLLÓHÁZA KÖZSÉGBEN

Projekt azonosító: EFOP-1.4.3-15-2017-00147
Vissza nem térítendő támogatás összege:
40 millió Ft

 Skip to content